Tieners en Rouw

Tieners en Rouw

Voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar worden diverse bijeenkomsten georganiseerd voor lotgenoten. De jongeren (tieners) komen ongeveer eens per 3 maanden bij elkaar op de vrijdagavond. Deze avonden worden begeleid door Marijke van Vilsteren en Ria Maes. De eerste keer staat in het teken van kennismaken. De volgende keren wordt het programma mede bepaald door de groep, het jaargetijde en de begeleiders. Denk aan speciale dagen, zoals; “feestdagen”, Valentijnsdag, vakantieperiodes. Ook wordt er gebruik gemaakt van het spel: “Alle sterren van de Hemel”.

Hieronder een reactie van een ouder, wiens dochter deelneemt aan een lotgenotengroep:

Het was weer een waardevolle avond vrijdag. Mijn dochter vindt het fijn om er naar toe te gaan. Ik was het vrijdag toen ik thuiskwam uit mijn werk even vergeten, maar zij denkt er goed aan en gaat op zoek naar een mooie foto. Ze vindt het fijn om erover te praten, met mij doet ze dat ook, maar bij jullie hoort ze het ook van anderen en wordt er dieper ingegaan op herinneringen en gevoel. Zij ervaart de “herkenbaarheid”van gevoelens als heel positief en dit ervaar je niet zo bij een vriendin die het niet heeft meegemaakt. In de auto op de terugweg raken wij ook niet uitgepraat en thuis praten we er ook nog lang over na, ieder weer met zijn eigen gevoelens. Ik wil jullie bedanken dat jullie dit organiseren, het doet mij goed om haar hier zo positief en waardevol mee om te zien gaan.

Erg waardevol, dank jullie wel.

 

Ik mis je! Wat nu…?

Nodigt u uit!

Voor een bijeenkomst met als thema jongeren met gemis en verlies.
Op:
Dinsdag 13 september 2016 van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur – Parkhuys Almere, Bunuellaan 1, 1325 PP Almere
Dinsdag 20 september 2016 van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur – Flevomeerbibliotheek, de Rede 82, 8251EX Dronten
Dinsdag 27 september 2016 van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur – Flevomeerbibliotheek, Harmen Visserplein 5, 8302 BW Emmeloord

Alle jongeren hebben of krijgen te maken met verlies. Verlies door overlijden, een ernstige ziekte van iemand die hun dierbaar is; je verliest alles wat vertrouwd en gewoon was en gaat een nieuwe, onbekende fase in. Wanneer jongeren te maken krijgen met verlies, wordt hun veerkracht op de proef gesteld.

De confrontatie met verlies heeft vaak invloed op hun functioneren op school. Jongeren gaan anders om met verdriet dan volwassenen. Het is voor hen vaak heel moeilijk om uiting aan gevoelens te geven. De behoefte om niet anders te zijn dan anderen, kan maken dat jongeren alleen komen te staan in hun verdriet. De mensen die werken in het voortgezet onderwijs maken dagelijks jongeren mee in de leeftijd van 12-18 jaar die daarmee te maken hebben.

Verschillende organisaties op het gebied van jongeren en verlies in heel Flevoland hebben een programma samengesteld dat gaat over jongeren en gemis; Ik mis je! Wat nu..?

Scholen kunnen gebruik gaan maken van een mooi samengesteld modulair programma. Er zijn modules voor leerlingen en voor ouders. In het programma wordt emotie met kunst verbonden.

Bijeenkomst
De bijeenkomst is bedoeld voor allen die te maken hebben met jongeren en verlies en zich willen laten verrassen en inspireren. Te denken valt aan; ouders, leerkrachten voortgezet onderwijs, zorgcoördinatoren, mentoren, hulpverleners…

Programma
19.30   Inleiding
20.00   ‘Je wordt er drie keer zo oud’; van het verhaal van Thomas, vertelt door zijn moeder, Marie Jose Pulles. Over verlies en hoe dit doorwerkt in het leven.
20.30  Rondloop; u wordt uitgenodigd voor gesprek, inspiratie, inzicht en ontmoeting.
21.30  Einde

Informatie
Bea Dame; coördinator Netwerk Palliatieve zorg Almere, 0650939594,b.dame@npzalmere.nl
Aanmelden kan tot 13 september

Met vriendelijke groet,
De betrokken organisaties; Netwerken Palliatieve Zorg Flevoland, Rouw NOP, FlevoMeer Bibliotheek, Parkhuys Almere, Stichting de KIM

Laatste nieuws

Nominatie Jongeren en RouwNOP

De werkgroep Jongeren en RouwNOP is genomineerd voor de Pater Grasveldpenning 2017. De penning, een initiatief van het bestuur van Solidair Friesland, wordt dit jaar voor de 7de keer uitgereikt. De werkgroep J & R zet zich al jarenlang in om rouw en verlies onder de aandacht te brengen bij jongeren d.m.v. activiteiten. Zoals de […]

Lees meer

26 maart 2017 Slotbijeenkomst ontmoetingsdag

Naar aanleiding van de ontmoetingsdag van 30 oktober 2016 is er een slotbijeenkomst geweest op 26 maart 2017 met de betrokken jongeren en de vrijwilligers. Op deze middag is onder het genot van een hapje en drankje de film bekeken die op de ontmoetingsdag gemaakt is. De jongeren konden op de film terugkijken wat zij […]

Lees meer

30 oktober 2016 Ontmoetingsdag Jongeren en Rouw

Ontmoetingsdag 2016 Jongeren en Rouw Zoals ieder jaar vond ook dit jaar op de laatste zondag van oktober de ontmoetingsdag van de werkgroep Jongeren en Rouw plaats.  Het thema van deze ontmoetingsdag was ‘mijn vergeet-me-niet-lied’. Elf jongeren, met allen een verlieservaring binnen het gezin, hebben hun verdriet en andere gevoelens rondom het verlies geprobeerd uit […]

Lees meer

Thema-avond rouw en verlies voor Vrouwen van nu.

De coördinatiegroep van RouwNOP heeft op 22 september jl. een thema-avond over rouw en verlies verzorgd voor de Vrouwen van Nu bij “Vakantiepark Eigen Wijze” te Bant.                                                                                                                                                                                                                                                                           Ria heeft verteld hoe “Jongeren en Rouw NOP” is ontstaan naar aanleiding van een vraag van haar dochter en over het verloop van de Jongeren en Rouw werkgroep […]

Lees meer

Monuta steunt Ik mis je! Wat nu…?

Monuta overhandigde 13 september 2016 een cheque van € 2000, uit handen van Ton Vos, aan het samenwerkingsverband Ik mis je! Wat nu…? Al ruim 15 jaar geeft Monuta geld aan lokale initiatieven via het Monuta Charity Fund (MCF). Medewerkers van Monuta, samenwerkende assurantietussenpersonen en franchisenemers zijn ambassadeur van het fonds. Ik mis je! Wat […]

Lees meer

voorbereidingen ontmoetingsdag Jongeren en Rouw

Op maandag 12 september is de werkgroep Jongeren en Rouw weer bij elkaar geweest om verder te praten over de invulling van de ontmoetingsdag op 30 oktober a.s. Er is deze avond met de jongeren die aanwezig waren een programma van de middag gemaakt. De jongeren kunnen nu zelf verder met het voorbereiden van hun persoonlijke […]

Lees meer

Jongeren gezocht voor muziekprogramma 30 oktober 2016

Het is vakantietijd en hopelijk genieten jullie van je welverdiende rust. Maar misschien wil je even nadenken over het volgende? De werkgroep Jongeren en Rouw NOP is bezig met de organisatie van een ontmoetingsdag voor jongeren die een verlies hebben meegemaakt in hun directe omgeving . Deze dag zal gehouden worden op 30 oktober in de […]

Lees meer

Presentatie: Jong en rouw, hoe moet dat nou?

Kinderen in verschillende leeftijdsfases beleven het verlies van en dierbare op verschillende manieren. Vorig jaar heeft Herma Bode (zij is een in rouw gespecialiseerde orthopedagoog/psycholoog) in het Toon Hermans Huis Amersfoort hierover een lezing gegeven. Hieronder kun je op de link klikken om de presentatie van de lezing die zij heeft gegeven te bekijken. Het kan je wellicht […]

Lees meer

Ontmoetingsdag 30 oktober 2016!

Op donderdag 21 juli jongstleden zijn we samen gekomen met de werkgroep jongeren en rouw met als belangrijkste agendapunt: de ontmoetingsdag 30 oktober 2016! We hebben weer mooie plannen gemaakt voor de ontmoetingsdag. In de afgelopen jaren zijn er al op veel verschillende manieren van expressie voor verdriet en rouw voorbij gekomen. Dit jaar is gekozen voor het […]

Lees meer

Workshop Groenhorstcollege

24 Maart hebben we tijdens de jaarlijkse Groenhorstdagen een workshop mogen verzorgen voor leerkrachten van de verschillende Groenhorstcollege uit het hele land. 15 personen hadden zich opgegeven voor deze workshop. Wij hebben de film “Ik mis je, wat nu” laten zien, waarin jongeren aan het woord komen die een verlieservaring binnen het gezin hebben meegemaakt. […]

Lees meer