Workshop Groenhorstcollege

Workshop Groenhorstcollege

24 Maart hebben we tijdens de jaarlijkse Groenhorstdagen een workshop mogen verzorgen voor leerkrachten van de verschillende Groenhorstcollege uit het hele land. 15 personen hadden zich opgegeven voor deze workshop.

Wij hebben de film “Ik mis je, wat nu” laten zien, waarin jongeren aan het woord komen die een verlieservaring binnen het gezin hebben meegemaakt. Samen gaan we verkennen hoe wij jongeren met soortgelijke ervaringen binnen de school in beeld krijgen en in beeld houden. En hoe we kunnen waarborgen dat zij houvast krijgen in de omgeving waarin zij opgroeien, zodat het verdriet en de rouw hen zo min mogelijk belemmerd in hun ontwikkeling en ontplooiing. Allereerst mocht men persoonlijk antwoord geven op de vraag: Waar mag een leerling op rekenen bij verlies van een dierbare.
Na het 2de deel van de film werd er in groepjes verder op deze vraag ingegaan en kon men vragen stellen aan, ervaringsdeskundigen, Dorien en Theo. Uit de reacties bleek wel dat “Rouw” een moeilijk en beladen onderwerp is op scholen en vaak afhankelijk is van een individuele leerkracht die “iets heeft” met rouwenden. Het blijkt nogal eens dat men de resultaten van de school belangrijker vindt dan de aandacht voor een leerling die met een verlies te maken heeft. Er is vaak wel aandacht tijdens de eerste dagen van een verlies, b.v. met een herinneringstafel e.d. Maar na verloop van tijd is er geen structurele aandacht meer.

Jeanette Magdelijns heeft wat verteld over de lesbrief die klaar is.

De lesbrief is tot stand gekomen in samenwerking met enkele belanghebbende organisaties uit de omgeving o.a. MCC Flevoland, Flevomeer bibliotheek, Parkhuys Almere en RouwNOP. De lesbrief kan op scholen gebruikt worden en heeft o.a. creatieve methodes ontwikkeld om leerlingen met rouw om te laten gaan. Er was veel interesse voor deze lesbrief.