Ontmoetingsdag 30 oktober 2016!

Ontmoetingsdag 30 oktober 2016!

Op donderdag 21 juli jongstleden zijn we samen gekomen met de werkgroep jongeren en rouw met als belangrijkste agendapunt: de ontmoetingsdag 30 oktober 2016! We hebben weer mooie plannen gemaakt voor de ontmoetingsdag. In de afgelopen jaren zijn er al op veel verschillende manieren van expressie voor verdriet en rouw voorbij gekomen. Dit jaar is gekozen voor het thema muziek.  Hopelijk kunnen we samen een mooie ontmoetingsdag maken met veel mooie muziek en de verhalen erbij.

Op donderdag 18 augustus aanstaande komt de werkgroep weer samen om een meer concreter programma voor de ontmoetingsdag samen te stellen!