Nominatie Jongeren en RouwNOP

Nominatie Jongeren en RouwNOP

De werkgroep Jongeren en RouwNOP is genomineerd voor de Pater Grasveldpenning 2017. De penning, een initiatief van het bestuur van Solidair Friesland, wordt dit jaar voor de 7de keer uitgereikt. De werkgroep J & R zet zich al jarenlang in om rouw en verlies onder de aandacht te brengen bij jongeren d.m.v. activiteiten. Zoals de jaarlijkse ontmoetingsdagen en lotgenotengespreksgroepen. Voor jongeren, die iemand in hun directe omgeving verloren hebben maar ook voor hun omgeving. Solidair Friesland, een katholieke instelling voor Maatschappelijk Activeringswerk, kent deze penning toe aan een vrijwilliger, organisatie of groep die daarvoor wordt voorgedragen uit het netwerk van Solidair Friesland (dus ook de NOP). Het initiatief voor deze penning is in 2002 ontstaan als een gebaar aan pater Grasveld, franciscaan, voormalig bestuurslid van Solidair Friesland. Dit als dank voor zijn jarenlange inzet voor Solidair Friesland. Afgesproken werd om iedere twee a drie jaar een kopie van de Pater Grasveldpenning uit te reiken aan een “man,vrouw of organisatie, die in trouwe betrokkenheid bij een of meer werkterreinen van Solidair Friesland, zich als vrijwilliger aan medemens en samenleving heeft dienstbaar gemaakt”. Op vrijdag 13 oktober 2017 zal bekend gemaakt worden aan wie de Pater Grasveldpenning 2017 is toegekend en wordt overhandigd.

Op dit moment bestaat de werkgroep Jongeren en Rouw uit: Dorien Zachariasse, Erik Boeve, Kirsten Uitdewilligen en Bowien Bartels.

Namens de coördinatiegroep van RouwNOP: Wilma Meijer, Joke van de Vegte, Ria Maes