30 oktober 2016 Ontmoetingsdag Jongeren en Rouw

30 oktober 2016 Ontmoetingsdag Jongeren en Rouw

Ontmoetingsdag 2016 Jongeren en Rouw
Zoals ieder jaar vond ook dit jaar op de laatste zondag van oktober de ontmoetingsdag van de werkgroep Jongeren en Rouw plaats.  Het thema van deze ontmoetingsdag was ‘mijn vergeet-me-niet-lied’. Elf jongeren, met allen een verlieservaring binnen het gezin, hebben hun verdriet en andere gevoelens rondom het verlies geprobeerd uit te drukken in beeld, muziek en tekst, en zijn zo dapper geweest om dit met anderen te willen delen.

Voor aanvang van het programma werden kaarsjes uitgedeeld aan alle bezoekers. Wie dit wilde, kon zijn of haar kaarsje aansteken voor een dierbare en deze op de rand van het podium neerzetten. Door de grote opkomst was een groot deel van de rand gevuld met brandende kaarsen, wat voor een erg mooi beeld zorgde. Na het aansteken van de kaarsen kreeg iedere jongere de kans om zijn verhaal te vertellen door middel van muziek, beeld of tekst. Er werd piano gespeeld, er werden gedichten voorgelezen, er werd gezongen en gitaar gespeeld en ook werd er een mooie animatiefilm vertoont over hoe je als nabestaande altijd weer bij het geleden verlies terugkomt. Voor iedere jongere heeft datgene wat zij lieten horen of zien een speciale betekenis; iets wat hen, op welke manier dan ook, doet denken aan degene die zij zo missen. Dit zorgde onderling en ook bij het publiek voor veel herkenning, hoe uniek en eigen ieders stuk ook is. Het was erg bijzonder om te zien dat ook een aantal vriendinnen van de jongeren die meededen hun steentje wilden bijdragen en de voor de jongeren zo speciale liedjes voor hen hebben gezongen.

Al met al was de ontmoetingsdag dit jaar weer een prachtige en indrukwekkende middag in de Bantsiliek te Bant. Als werkgroep zijn wij erg trots op de middag die is neergezet en natuurlijk op iedereen die daaraan heeft meegewerkt, met name alle jongeren die een stukje van hun verhaal verteld hebben. Wij werken er hard aan om rouw beter bespreekbaar te maken en we hopen dat deze middag daar weer aan bijgedragen heeft.

Werkgroep Jongeren en Rouw NOP

img_2490

Hieronder nog enkele foto’s van de voorbereidingen voor de ontmoetingsdag van afgelopen zondag 30 oktober.

sam_0100 sam_0099