27 mei 2016 Brainstormavond als voorbereiding ontmoetingsdag

27 mei 2016 Brainstormavond als voorbereiding ontmoetingsdag

Vrijdag 27 mei is de tweede brainstormavond geweest voor de ontmoetingsdag Jongeren en Rouw in oktober 2016.

Het is de bedoeling om dan een theaterstuk over rouw neer te zetten voor familie, vrienden en andere belangstellenden.

Er waren deze avond zes mensen aanwezig die met elkaar ideeën hebben verzameld. Marijke van Vilsteren heeft dit vorm gegeven door gebruik te maken van verschillende werkvormen om zo veel mogelijk input te krijgen. Op de eerste brainstormavond op 13 mei jl. hebben vier mensen op dezelfde manier hun ideeën op papier gezet. Van deze twee avonden wordt alles verzameld en na de zomer komen de jongeren weer bij elkaar om een en ander verder vorm te gaan geven. Heb je ook belangstelling om mee te denken of doen dan ben je van harte welkom. We kunnen nog steeds mensen gebruiken en het is te allen tijde mogelijk om je aan te sluiten bij de groep. Soms is het moeilijk om de stap te zetten en je aan te sluiten bij een groep die bezig is met het onderwerp “rouw” maar de ervaring leert dat het je veel kan opleveren en dat het fijn is om met lotgenoten samen te zijn.

Voor contact en vragen: dorienhilderink@hotmail.com

Werkgroep Jongeren & Rouw (Dorien, Erik, Theo, Valerie, Laura, Ria)