Aves studiemiddag 6 juni 2018

Aves studiemiddag 6 juni 2018

Op 6 juni 2018 hebben wij  van Jongeren en Rouw, een workshop mogen verzorgen over: “Hoe om te gaan met rouw en verlies bij basisschoolkinderen”?

Stichting voor primair onderwijs Aves was op zoek naar maatschappelijke partners, die buiten de basisschool bijdragen aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.
De werkgroep “Jongeren en Rouw” is heel blij met deze uitnodiging van Aves. En maken er dankbaar gebruik van om te laten weten dat het zo belangrijk is om  aandacht te schenken aan dit onderwerp.

Een werkgroepslid van “Jongeren en Rouw”:  Kirsten Uitdewilligen was nog maar 7 jaar oud toen haar vader plotseling overleed. Zij zat toen op de basisschool.  Kirsten heeft tijdens de workshop vertelt hoe de leerkrachten van de basisschool er aandacht aanbesteed hebben, wat er goed is gegaan en wat beter had gekund.

Tijdens het vertonen van een filmpje over jongeren die vertelden hoe het ging toen zij op school zaten, hoe ze dat ervaren hebben, kregen de leerkrachten de gelegenheid om in groepjes te vertellen, wat zij vonden wat leerlingen die met verlies te maken hebben (gehad), wat  die leerlingen nodig hebben. Er was volop gelegenheid voor het stellen van vragen.  Als afsluiting konden de leerkrachten ervaren hoe het was om het spel te spelen, “Alle sterren van de Hemel”.

Wij van Jongeren en Rouw NOP / RouwNOP zouden niets liever zien dan dat kinderen van alle leeftijden leren omgaan met verlies en sterven. Er zijn heel veel soorten van verlies. Te denken valt aan scheiding, verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van relatie, verlies van zelfvertrouwen, enz.

De organisatie kijkt terug op een waardevolle middag. Wilma Meijer, Joke van de Vegte, Kirsten Uitdewilligen, Ria Maes, Dorien Hilderink.

Laatste nieuws

Nominatie Jongeren en RouwNOP

De werkgroep Jongeren en RouwNOP is genomineerd voor de Pater Grasveldpenning 2017. De penning, een initiatief van het bestuur van Solidair Friesland, wordt dit jaar voor de 7de keer uitgereikt. De werkgroep J & R zet zich al jarenlang in om rouw en verlies onder de aandacht te brengen bij jongeren d.m.v. activiteiten. Zoals de […]

Lees meer

26 maart 2017 Slotbijeenkomst ontmoetingsdag

Naar aanleiding van de ontmoetingsdag van 30 oktober 2016 is er een slotbijeenkomst geweest op 26 maart 2017 met de betrokken jongeren en de vrijwilligers. Op deze middag is onder het genot van een hapje en drankje de film bekeken die op de ontmoetingsdag gemaakt is. De jongeren konden op de film terugkijken wat zij […]

Lees meer

30 oktober 2016 Ontmoetingsdag Jongeren en Rouw

Ontmoetingsdag 2016 Jongeren en Rouw Zoals ieder jaar vond ook dit jaar op de laatste zondag van oktober de ontmoetingsdag van de werkgroep Jongeren en Rouw plaats.  Het thema van deze ontmoetingsdag was ‘mijn vergeet-me-niet-lied’. Elf jongeren, met allen een verlieservaring binnen het gezin, hebben hun verdriet en andere gevoelens rondom het verlies geprobeerd uit […]

Lees meer

Thema-avond rouw en verlies voor Vrouwen van nu.

De coördinatiegroep van RouwNOP heeft op 22 september jl. een thema-avond over rouw en verlies verzorgd voor de Vrouwen van Nu bij “Vakantiepark Eigen Wijze” te Bant.                                                                                                                                                                                                                                                                           Ria heeft verteld hoe “Jongeren en Rouw NOP” is ontstaan naar aanleiding van een vraag van haar dochter en over het verloop van de Jongeren en Rouw werkgroep […]

Lees meer

Monuta steunt Ik mis je! Wat nu…?

Monuta overhandigde 13 september 2016 een cheque van € 2000, uit handen van Ton Vos, aan het samenwerkingsverband Ik mis je! Wat nu…? Al ruim 15 jaar geeft Monuta geld aan lokale initiatieven via het Monuta Charity Fund (MCF). Medewerkers van Monuta, samenwerkende assurantietussenpersonen en franchisenemers zijn ambassadeur van het fonds. Ik mis je! Wat […]

Lees meer

voorbereidingen ontmoetingsdag Jongeren en Rouw

Op maandag 12 september is de werkgroep Jongeren en Rouw weer bij elkaar geweest om verder te praten over de invulling van de ontmoetingsdag op 30 oktober a.s. Er is deze avond met de jongeren die aanwezig waren een programma van de middag gemaakt. De jongeren kunnen nu zelf verder met het voorbereiden van hun persoonlijke […]

Lees meer

Jongeren gezocht voor muziekprogramma 30 oktober 2016

Het is vakantietijd en hopelijk genieten jullie van je welverdiende rust. Maar misschien wil je even nadenken over het volgende? De werkgroep Jongeren en Rouw NOP is bezig met de organisatie van een ontmoetingsdag voor jongeren die een verlies hebben meegemaakt in hun directe omgeving . Deze dag zal gehouden worden op 30 oktober in de […]

Lees meer

Presentatie: Jong en rouw, hoe moet dat nou?

Kinderen in verschillende leeftijdsfases beleven het verlies van en dierbare op verschillende manieren. Vorig jaar heeft Herma Bode (zij is een in rouw gespecialiseerde orthopedagoog/psycholoog) in het Toon Hermans Huis Amersfoort hierover een lezing gegeven. Hieronder kun je op de link klikken om de presentatie van de lezing die zij heeft gegeven te bekijken. Het kan je wellicht […]

Lees meer

Ontmoetingsdag 30 oktober 2016!

Op donderdag 21 juli jongstleden zijn we samen gekomen met de werkgroep jongeren en rouw met als belangrijkste agendapunt: de ontmoetingsdag 30 oktober 2016! We hebben weer mooie plannen gemaakt voor de ontmoetingsdag. In de afgelopen jaren zijn er al op veel verschillende manieren van expressie voor verdriet en rouw voorbij gekomen. Dit jaar is gekozen voor het […]

Lees meer

Workshop Groenhorstcollege

24 Maart hebben we tijdens de jaarlijkse Groenhorstdagen een workshop mogen verzorgen voor leerkrachten van de verschillende Groenhorstcollege uit het hele land. 15 personen hadden zich opgegeven voor deze workshop. Wij hebben de film “Ik mis je, wat nu” laten zien, waarin jongeren aan het woord komen die een verlieservaring binnen het gezin hebben meegemaakt. […]

Lees meer