30 oktober 2016: Ontmoetingsdag Jongeren en Rouw

De werkgroep Jongeren en Rouw NOP is bezig met de organisatie van een ontmoetingsdag voor jongeren die een verlies hebben meegemaakt in hun directe omgeving . Deze dag zal gehouden worden op 30 oktober in de Bantsiliek. We willen dan een muzikaal programma brengen, waarin we de personen die we missen in herinnering willen brengen, of waarmee we hen willen eren.

We denken daarbij aan liedjes of iets instrumentaals uitgevoerd door jongeren. Elk “nummer” zal ingeleid worden met een gedachte of verhaal, waarmee uitgelegd wordt waarom dit specifieke lied of  het muziekstuk speciaal is voor jou en/of herinneringen oproept aan de persoon die je mist.

Dit verhaal kan door degene die de muziek laat horen worden verteld, maar daar kan ook iemand anders voor gevraagd worden. Hetzelfde geldt voor de muzikale uitvoering. Dus als jij een lied kent dat voor jou een speciale betekenis heeft en je zou jouw verhaal willen laten horen, maar je bent zelf niet muzikaal dan zouden we daar iemand bij kunnen zoeken die het betreffende lied kan laten horen.

We zijn dus op zoek naar een aantal jongeren  die een lied of muziekstuk koppelen aan hun verlieservaring en die dat met anderen willen delen.

Wat is concreet onze vraag aan jullie?

Heb jij een speciaal lied of muziekstuk dat jij koppelt aan de persoon die je mist?
Zou jij op papier willen zetten (eventueel met hulp van een van ons) waarom dit muziekstuk jou raakt, of jou bij deze persoon brengt?
Zou jij dit verhaal/ deze gedacht willen vertellen/voorlezen op de ontmoetingsdag?
Zou jij het lied/muziekstuk zelf ten gehore willen brengen?
Ken jij iemand uit je directe omgeving die dit lied/muziekstuk ten gehore zou kunnen brengen?

Voor alle duidelijkheid:

Het is niet de bedoeling dat je alles zelf moet kunnen of moet doen. Wij zijn al  blij als je een van de bovenstaande vragen positief kan beantwoorden en vervolgens aan wilt geven of je mee wil werken aan de invulling van de ontmoetingsdag.

Verder kunnen wij hulp gebruiken bij de techniek. We hebben jongeren nodig voor het bedienen van licht en geluid en voor het maken van ondersteunend beeldmateriaal op de beamer.  Als dit meer ‘je ding’ is dan horen wij dat graag.

Wij komen 18 augustus met de werkgroep bij elkaar en hebben dan graag al een indruk van wat we in ons programma kunnen stoppen.

Daarom vragen wij jullie of je zo snel mogelijk op onze oproep wilt reageren als je overweegt om mee te doen  door te bellen met een van onderstaande contactpersonen.

Alvast bedankt en nog een fijne vakantie verder,

Ria Maes (0527 202320) en Marijke van Vilsteren (06 30684035)

Terug naar beginpagina