Test

Welkom op de website van Rouw NOP

Rouw, daar heeft iedereen vroeg of laat in zijn leven mee te maken. Maar hoe ga je daar nu mee om?

Wij Rouw NOP zijn een groep vrijwilligers uit de Noordoostpolder die bestaat uit de onderstaande vijf verschillende groepen. Deze groepen organiseren los van elkaar onder andere; gespreksgroepen, een ontmoetingsweekend en een ontmoetingsdag. Uit ervaring de volgende reactie’s; herkenning, erkenning, samen delen, niet alleen zijn, stil staan bij degene die ik zo mis en gevoel van begrip.

Aves studiemiddag 6 juni 2018

Op 6 juni 2018 hebben wij  van Jongeren en Rouw, een workshop mogen verzorgen over: “Hoe om te gaan met rouw en verlies bij basisschoolkinderen”?

Stichting voor primair onderwijs Aves was op zoek naar maatschappelijke partners, die buiten de basisschool bijdragen aan de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.
De werkgroep “Jongeren en Rouw” is heel blij met deze uitnodiging van Aves. En maken er dankbaar gebruik van om te laten weten dat het zo belangrijk is om  aandacht te schenken aan dit onderwerp.

Een werkgroepslid van “Jongeren en Rouw”:  Kirsten Uitdewilligen was nog maar 7 jaar oud toen haar vader plotseling overleed. Zij zat toen op de basisschool.  Kirsten heeft tijdens de workshop vertelt hoe de leerkrachten van de basisschool er aandacht aanbesteed hebben, wat er goed is gegaan en wat beter had gekund.

Tijdens het vertonen van een filmpje over jongeren die vertelden hoe het ging toen zij op school zaten, hoe ze dat ervaren hebben, kregen de leerkrachten de gelegenheid om in groepjes te vertellen, wat zij vonden wat leerlingen die met verlies te maken hebben (gehad), wat  die leerlingen nodig hebben. Er was volop gelegenheid voor het stellen van vragen.  Als afsluiting konden de leerkrachten ervaren hoe het was om het spel te spelen, “Alle sterren van de Hemel”.

Wij van Jongeren en Rouw NOP / RouwNOP zouden niets liever zien dan dat kinderen van alle leeftijden leren omgaan met verlies en sterven. Er zijn heel veel soorten van verlies. Te denken valt aan scheiding, verlies van gezondheid, verlies van werk, verlies van relatie, verlies van zelfvertrouwen, enz.

De organisatie kijkt terug op een waardevolle middag. Wilma Meijer, Joke van de Vegte, Kirsten Uitdewilligen, Ria Maes, Dorien Hilderink.

De Grote Dialoog Dag in Almere 29 maart jl.

Op donderdag 29 maart jl ontmoetten ruim 550 docenten van Aeres VMBO en Aeres MBO elkaar tijdens De Grote Dialoog Dag in Almere. De dag stond in het teken van ontmoeting en verdieping. Speciaal hiervoor waren workshops georganiseerd. Bij een van de workshop hebben Ria Maes, Jan-Piet Thibaudier en Hermen van Dorp verteld over hoe zij in de praktijk omgaan met jongeren die te maken hebben met verlies. Jan-Piet vertelde over zijn ervaringen als docent hoe hij hier op school vorm en inhoud aan geeft bij jongeren die te maken krijgen met overlijden of verlies. Een belangrijke conclusie was dat docenten op vele manieren rekening kunnen houden met het verdriet van hun leerlingen. Niet alleen in de periode net na de gebeurtenis, maar ook op langere termijn. Een van de docenten merkte op: ‘waarom weten we zoveel van achtergronden van leerlingen als ze te maken hebben met ADHD, autisme, ed maar zo weinig als ze te maken hebben (gehad) met een sterfgeval in hun gezin of familie’ 

 

Primeur voor het Groenhorst college lesbrief  “Ik mis je, wat nu?”

Klik op onderstaande link voor het persbericht
Primeur voor het Groenhorst college 

 

Interview Dorien met radio 257 “Onder de Toren”

Het Groenhorst College in Emmeloord mag als eerste gebruikmaken van het programma “Ik mis je, wat nu?”, over gemis bij jongeren. De confrontatie van jongeren met verlies of gemis heeft vaak invloed op hun functioneren op school en dit programma sluit hierop aan. In het radioprogramma Onder de Toren van radio 257 heeft Dorien Hilderink van RouwNOP, de organisatie die dit programma onder andere heeft samengesteld, een interview hierover gegeven.

Hieronder de link met het radio interview wat Dorien heeft gegeven op radio 257.

Interview Onder de Toren met Dorien Hilderink

 

Agenda:

18 februari 2019: Gespreksgroep Weduwen en Weduwnaars.

 

Interessante link: De Wereld van Verschil:

De Wereld van verschil is een platform voor jongeren met een ernstig ziek of overleden gezinslid. Hier staan staan ‘samen zijn ‘ en ‘afscheid nemen’ centraal. Het is een plek waar je herinneringen kunt ophalen en bewaren. Je kunt er ontdekken, ervaren, voelen, doen en delen. Je kunt een gratis account aanmaken om gebruik te maken van deze online Wereld van Verschil. Klik hier om de website te openen.

Voor meer informatie of vragen over RouwNOP kunt u een e-mail sturen naar: rouwnop@gmail.com

Jongeren en Rouw

Voor jongeren tussen de 17 en 30 jaar die iemand van dichtbij verloren hebben.

Meer informatie
Kind en Rouw

Voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar die te maken hebben met verlies in het gezin.

Meer informatie
Ouders van een overleden kind

Voor alle ouders die een kind hebben verloren.
(Voor alle leeftijden.)

Meer informatie
Weduwen en Weduwnaars

Voor mannen of vrouwen van wie de partner is overleden, met nog (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen.

Meer informatie
Tieners en Rouw

Voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar die te maken hebben met verlies in het gezin.

Meer informatie
Laatste nieuws

Wil je meer weten over komende activiteiten, klik dan voor het laatste nieuws op onderstaande link.

Nieuws