Welkom op de website van Rouw NOP

Rouw, daar heeft iedereen vroeg of laat in zijn leven mee te maken. Maar hoe ga je daar nu mee om?

Wij Rouw NOP zijn een groep vrijwilligers uit de Noordoostpolder die bestaat uit de onderstaande vijf verschillende groepen. Deze groepen organiseren los van elkaar onder andere; gespreksgroepen, een ontmoetingsweekend en een ontmoetingsdag. Uit ervaring de volgende reactie’s; herkenning, erkenning, samen delen, niet alleen zijn, stil staan bij degene die ik zo mis en gevoel van begrip.

Jongeren en RouwNOP genomineerd voor de Pater Grasveldpenning 2017.

De werkgroep Jongeren en RouwNOP is genomineerd voor de Pater Grasveldpenning 2017. De penning, een initiatief van het bestuur van Solidair Friesland, wordt dit jaar voor de 7de keer uitgereikt. De werkgroep J & R zet zich al jarenlang in om rouw en verlies onder de aandacht te brengen bij jongeren d.m.v. activiteiten. Zoals de jaarlijkse ontmoetingsdagen en lotgenotengespreksgroepen. Voor jongeren, die iemand in hun directe omgeving verloren hebben maar ook voor hun omgeving. Solidair Friesland, een katholieke instelling voor Maatschappelijk Activeringswerk, kent deze penning toe aan een vrijwilliger, organisatie of groep die daarvoor wordt voorgedragen uit het netwerk van Solidair Friesland (dus ook de NOP). Het initiatief voor deze penning is in 2002 ontstaan als een gebaar aan pater Grasveld, franciscaan, voormalig bestuurslid van Solidair Friesland. Dit als dank voor zijn jarenlange inzet voor Solidair Friesland. Afgesproken werd om iedere twee a drie jaar een kopie van de Pater Grasveldpenning uit te reiken aan een “man,vrouw of organisatie, die in trouwe betrokkenheid bij een of meer werkterreinen van Solidair Friesland, zich als vrijwilliger aan medemens en samenleving heeft dienstbaar gemaakt”. Op vrijdag 13 oktober 2017 zal bekend gemaakt worden aan wie de Pater Grasveldpenning 2017 is toegekend en wordt overhandigd.

Op dit moment bestaat de werkgroep Jongeren en Rouw uit: Dorien Zachariasse, Erik Boeve, Kirsten Uitdewilligen en Bowien Bartels.

Namens de coördinatiegroep van RouwNOP: Wilma Meijer, Joke van de Vegte, Ria Maes

Ontmoetingsdag 2017 Jongeren en Rouw

Afgelopen zondag 29 oktober hebben wij weer de ontmoetingsdag voor jongeren gehouden die een dierbare hebben verloren of op een andere manier met verlies te maken hebben gehad.
In de knoop, uit de knoop was het dit jaar het thema van de Ontmoetingsdag. Op bijgaande foto’s is goed te zien hoe met “knopen” wordt omgegaan. Het geheel werd begeleid door Bryan van de Strandhoeve.

  

Primeur voor het Groenhorst college lesbrief  “Ik mis je, wat nu?”

Klik op onderstaande link voor het persbericht
Primeur voor het Groenhorst college 

 

Interview Dorien met radio 257 “Onder de Toren”

Het Groenhorst College in Emmeloord mag als eerste gebruikmaken van het programma “Ik mis je, wat nu?”, over gemis bij jongeren. De confrontatie van jongeren met verlies of gemis heeft vaak invloed op hun functioneren op school en dit programma sluit hierop aan. In het radioprogramma Onder de Toren van radio 257 heeft Dorien Hilderink van RouwNOP, de organisatie die dit programma onder andere heeft samengesteld, een interview hierover gegeven.

Hieronder de link met het radio interview wat Dorien heeft gegeven op radio 257.

Interview Onder de Toren met Dorien Hilderink

 

Agenda:

3 mei 2018: Gespreksgroep Weduwen en Weduwnaars.

 

Interessante link: De Wereld van Verschil:

De Wereld van verschil is een platform voor jongeren met een ernstig ziek of overleden gezinslid. Hier staan staan ‘samen zijn ‘ en ‘afscheid nemen’ centraal. Het is een plek waar je herinneringen kunt ophalen en bewaren. Je kunt er ontdekken, ervaren, voelen, doen en delen. Je kunt een gratis account aanmaken om gebruik te maken van deze online Wereld van Verschil. Klik hier om de website te openen.

Voor meer informatie of vragen over RouwNOP kunt u een e-mail sturen naar: rouwnop@gmail.com

Jongeren en Rouw

Voor jongeren tussen de 17 en 30 jaar die iemand van dichtbij verloren hebben.

Meer informatie
Kind en Rouw

Voor kinderen in de leeftijd t/m 12 jaar die te maken hebben met verlies in het gezin.

Meer informatie
Ouders van een overleden kind

Voor alle ouders die een kind hebben verloren.
(Voor alle leeftijden.)

Meer informatie
Weduwen en Weduwnaars

Voor mannen of vrouwen van wie de partner is overleden, met nog (gedeeltelijk) thuiswonende kinderen.

Meer informatie
Tieners en Rouw

Voor tieners in de leeftijd van 12 t/m 16 jaar die te maken hebben met verlies in het gezin.

Meer informatie
Laatste nieuws

Wil je meer weten over komende activiteiten, klik dan voor het laatste nieuws op onderstaande link.

Nieuws